Buddingh' Nieuws
Onthulling nieuw ANWB informatiebord

23 mei 2018 v.a. 11.00 uur

Onthulling nieuw ANWB informatiebord over het werk van C. Buddingh' en presentatie eerste exemplaar van de bloemlezing 'Een geluk bij een ongeluk' aan wethouder Piet Sleeking.

Brugwachtershuisje

Foto: Arco van der Lee

Een nieuw Buddingh'-boek en een nieuw ANWB informatiebord over het werk van C. Buddingh' (1918-1985) op een brugwachtershuisje worden woensdag 23 mei onthuld. Dat gebeurt vanaf elf uur op de kop van de Voorstraat bij de Leuvebrug in het zicht van de toren van de Grote Kerk.

BrugBrugwachtershuisje

Geluk bij ongeluk

Het brugwachtershuisje is voor dichter Buddingh' een historische, maar koude plek. Hij beschouwde het aan het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw als een werkhuisje. Zo vertaalde hij er uit het Engels naar het Nederlands toneelspelen van William Shakespeare.

Het Buddingh' Genootschap zegt bijzonder blij te zijn dat Kees Buddingh' juist op 23 mei aandacht krijgt. Het is precies de geboortedag van zijn vrouw Christina (Stientje) Buddingh'-Van Vuren (1923-2017). In zijn dagboeken en zijn gedichten speelde Stientje evenals zijn zoons Sacha en Wiebe een belangrijke rol.

Biograaf Wim Huijser zal tijdens de onthullingen op 23 mei zowel aandacht besteden aan het brugwachtershuisje als aan de poëzie van Buddingh'. Hij zal tevens het eerste exemplaar van de door hem samengestelde bloemlezing Een geluk bij een ongeluk overhandigen aan loco-burgemeester en wethouder Piet Sleeking. Het nieuwe boek bevat een keuze uit de gedichten van Buddingh' en is een uitgave van Uitgeverij Rainbow in Amsterdam.

Sleeking zal met de voorzitter van het Buddingh' Genootschap, Hans Berrevoets, het nieuwe infobord op het brugwachtershuisje onthullen. Dit past ook helemaal in de aandacht in Dordrecht voor de vier zonen, die als geschiedenis delen dat zij in 1918 zijn geboren. "Buddingh' geeft nog steeds inspiratie, want we zingen zijn gedichten ook nog dit jaar", aldus Joke Snijders bestuurslid van het genootschap en ook muzikaal leider van de muziekgroep Dichterbij.

Berrevoets vindt dat Dordrecht de stad persoonlijker maakt met informatie op belangrijke punten: Het bord op het brugwachtershuisje rond de herinnering aan Buddingh' versterkt het DNA van Dordrecht. Daarnaast geeft het een aanknoping om tijdens wandelingen door de stad verhalen over de dichter te vertellen. Ik denk dat juist Dordrecht als oudste stad van Holland, op weg naar 800 jaar stad en stadsrechten in 2020 meer punten nodig heeft om Dordrecht beter te leren kennen. Dan voelen mensen van alle generaties zich ook meer thuis. Buddingh' levert als oer-Dordtenaar - dat blijft duidelijk – in elk geval nog genoeg inspiratie op.

De nieuwe tekst op het ANWB-bord komt voort uit voortgezet onderzoek van biograaf Wim Huijser.

Toelichting op nieuwe boek:

'Een geluk bij een ongeluk' – Een keuze uit de gedichten van C. Buddingh', Uitgeverij Rainbow
Samengesteld door Wim Huijser. ISBN 9789041741097, Uitgeverij Rainbow, 224 pagina's.

(Kees) Buddingh' (1918-1985) mag gerekend worden tot de populairste dichters van zijn generatie. Zijn stem riep bij voorbaat al een glimlach op, terwijl in zijn poëzie ernst en melancholie steeds vaker de boventoon voerden. Met zijn 'gorgelrijmen' verwierf hij al in de jaren veertig en vijftig zijn eerste bekendheid; 'De blauwbilgorgel' is zelfs klassiek geworden. Bovendien was hij het die het alledaagse taalgebruik in de poëzie introduceerde en deze bij een groot publiek bekendheid gaf. Buddingh' bleek niet alleen de 'dichter van het moment'; een groot deel van zijn teksten behoort ook nu nog tot de literaire canon. Zijn gorgelrijmen, maar ook het elastiekje dat eerst leek op een schaartje en vervolgens op het brilletje van Bernlef.

Voor deze uitgave verzamelde biograaf Wim Huijser Buddingh's mooiste en meest bijzondere gedichten en voorzag die van een inleiding.

In de serie Rainbow Essentials verschijnt poëzie van belangrijke Nederlandse en buitenlandse dichters en bloemlezingen van gedichten door de eeuwen heen. 23 mei 2018 is ook de geboortedag van Christina (Stientje) Buddingh'-Van Vuren (1923-2017).Presentatie nieuwe bundel C. Buddingh'

Buddingh' met poes

Bundel Buddingh' Aan het begin van het 100e geboortejaar van C. Buddingh' nodigen Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar en het bestuur van het Buddingh' Genootschap u van harte uit op donderdagavond 22 februari 2018 om 20.00 uur in de Centrale Bibliotheek van Dordrecht voor de presentatie van diens bundel met beste verhalen: Bazip, Deibel en andere verhalen.

Het eerste exemplaar van dit nieuwe Buddingh'-boek zal in ontvangst worden genomen door de Dordtse locoburgemeester Piet Sleeking die als geboren Dordtenaar een bijzondere band heeft met het werk van Buddingh'.

Bazip, Deibel en andere verhalen is samengesteld door Buddingh'-biograaf Wim Huijser, die het boek die avond ook zal inleiden.

Hoewel C. Buddingh' zijn grootste bekendheid dankt aan zijn gedichten, mag een deel van zijn proza zeker tot de klassiekers worden gerekend, zoals De avonturen van Bazip Zeehok, de voetbalverhalen Leve het bruine monster en Daar ga je, Deibel!, en de microverhaaltjes die hij in de jaren tachtig schreef op het snijpunt van proza en poëzie.

In de verzamelbundel is ook het verhaal Krijn kan weer pissen opgenomen, dat Buddingh' deels baseerde op situaties die hij meemaakte of te horen kwam ten huize van de eveneens in 1918 geboren Dordtse componist Kors Monster waarmee hij goed bevriend was.

In het kader van het project 4 Zonen van Dordrecht - naast Kees en Kors delen ook Otto Dicke en Aart Alblas het geboortejaar 1918 - zal het Dordtse Muziektheater Hollands Diep onder aanvoering van David Prins dit jaar een live-hoorspel van Krijn kan weer pissen in productie brengen. Op 22 februari zal daarvan een preview ten gehore worden gebracht.

De presentatie is in handen van journalist en voorzitter van het Buddingh' Genootschap Hans Berrevoets.

Voor donateurs van het Buddingh' Genootschap ligt die avond een exemplaar van het boek klaar. Wie niet aanwezig is zal het boek later toegestuurd krijgen.

Wij hopen van harte op uw komst.

Donderdag 22 februari, inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, Centrale Bibliotheek, Groenmarkt 153, Dordrecht.Plannen voor publicaties Buddingh' Genootschap

Portret Cees Buddingh' 1. De Avonturen van Spekkie & Blekkie
Momenteel bereid ik een publicatie in boekvorm voor over 'De avonturen van Spekkie en Blekkie' (de strip die Kees Buddingh' en Otto Dicke tien jaar lang dagelijks voor de vier kranten van 'het kwartet' maakten, waaronder het Dordts Dagblad). Tal van Dordtse situaties kwamen in woord en beeld in de verhalen voor. In de biografie kon dat slechts summier aandacht krijgen. Een 32-tal avonturen is - in de vorm van knipsels - in beheer bij de Koninklijke Bibliotheek. Ik heb die jaren geleden één keer kort kunnen bekijken en inventariseren (ze staan als noot in de biografie). Het zou mooi zijn om één van 32 verhalen als facsimile in de uitgave op te nemen. In 1983 verscheen (als geschenk van de Dordtse boekverkopers en als enige uitgave in boekvorm) ‘De meewarige kruipers', het allereerste avontuur. Later zijn Dickes tekeningen veel interessanter geworden, omdat ze vaak heel herkenbare Dordtse situaties weergeven.
Naast het Buddingh' Genootschap hebben boekhandel De Bengel en het Dordrechts Museum belangstelling getoond om in de uitgave te participeren. Wellicht wil de Dordtse Stripwinkel dat eveneens. ( In dat pand zat destijds ook het Dordtse Dagblad).
Na overleg met Gerrit Willems (museum) en Teun de Bruijn (archief) wordt de KB gevraagd of het materiaal nu al in bruikleen genomen kan worden, zodat het in Dordrecht makkelijker toegankelijk is voor mij en andere betrokkenen. Het betreft het volgende materiaal in de KB:

Titel:Avonturen van Spekkie en Blekkie / [geschreven door Kees Buddingh en getekend door Otto Dicke]
Auteur:Cornelis Buddingh' (1918-1985); Otto Dingeman Dicke (1918-1984)
Jaar:[1955-1965]
Uitgever:[Leiden : Nieuwe Leidse Courant]
Annotatie:De afleveringen van deze kolomstrips zijn verschenen in de kranten van 'Het kwartet', en geknipt uit de Nieuwe Leidsche Courant
Beeldverhaal
Omvang:32 omslagen met knipsels
Aanvraagnummer:KW XKZ 0613 [A-B]
Noot:Geschenk van de familie Elkerbout, Rijswijk; De knipsels zijn in 32 omslagen in twee archiefdozen ondergebracht; Doos A bevat 16 omslagen, doos B bevat 16 omslagen en een losse set knipsels
Uitleenindicatie:alleen ter inzage in de KB

2. De blauwbilgorgel 75 jaar
In november 2017 is het 75 jaar geleden dat Buddingh' in sanatorium Zonnegloren in Soest De Blauwbilgorgel schreef. Terecht of niet, het zal altijd Buddingh's bekendste vers blijven. Bij alle aandacht voor de biografie kwam de Blauwbilgorgel altijd ter sprake. Kort na het verschijnen van ‘Dichter bij Dordt' dienden zich nog wat nieuwe feiten aan. Het achternichtje van graficus Hans van Dokkum liet mij documenten zien uit 1984, het jaar waarin Buddingh' en Van Dokkum (opnieuw) met elkaar in contact kwamen, wat het begin vormde van een nieuwe serie gorgelrijmen. Buddingh' schreef ook een gelegenheidsversie van De Blauwbilgorgel ter gelegenheid van Van Dokkums 80e verjaardag.
In de zomer van 2015 verscheen in het internationale poëzietijdschrift Modern Poetry in Translation (Oxford) een viertal gorgelrijmen (waaronder De Blauwbilgorgel) in het Engels, vertaald door poëzievertaler David Colmer. Dat maakte in zekere zin de cirkel rond: Bluebillgurgle > Blauwbilgorgel > Bluebum Gorgle.
De Blauwbilgorgel vormt ook een verbinding met Kors Monster. Die maakte op basis van een aantal gorgelrijmen diverse liederen. Niet alleen voor koor en orkest, maar in 1957 ook voor een vrouwenstem en pianobegeleiding.(De Blauwbilgorgel). In 1975 schreef Kors Monster de ‘Dierensuite voor beiaard', gebaseerd op een tekst van Jules Renard, vertaald door Buddingh'. Pas vijf jaar na zijn overlijden zou het werk in première gaan. Nog weer vijf jaar later werden de Gorgelzangen voor koor uitgevoerd in 't Hof door het Princenhage's Mannenkoor o.l.v. Paul Gulick.
Het plan is om – in eerste instantie voor donateurs van het Buddingh' Genootschap - een mooi, klein boekje te maken met een essay over het levenspad van de BBG, met daarbij de Engelse vertaling van David Colmer. Daaraan zou nog een cd kunnen worden toegevoegd met de BBG-uitvoering van ‘Dichterbij' en mogelijk een bewerking van gorgelcomposities van Kors Monster. Verschijning: november 2017.

3. Straattheater
Verder wordt de mogelijkheid nagegaan om in de vorm van straattheater aandacht te geven aan teksten, leven en locaties van Kees Buddingh', Otto Dicke en Kors Monster.

Wageningen, 20 april 2016
Wim Huijser.Buddingh' leeft voort in de Bibliotheek

Cees Buddingh' dinsdag 24 november
20.00 – 22.00 uur
Blauwe Kamer van Stadsbibliotheek Dordrecht

Op dinsdag 24 november is het 30 jaar geleden dat C. Buddingh' is overleden. Een mooi moment voor een eerbetoon aan deze Dordtse dichter. Rondom de vraag 'Hoe leeft Buddingh' nog voort na zijn dood?' is er op zijn sterfdag een avondvullend, interactief programma in de Bibliotheek. Met onder andere een interview met biograaf Wim Huijser, een voordracht van Dordtse Vietnamees Xuan Tran en De Blauwbilgorgel in het Engels. Ook is er voor de bezoekers alle ruimte voor het delen van Buddingh'-ervaringen en -kennis. De toegang is gratis, reserveren op www.debibliotheekaanzet.nl of in de Bibliotheek is gewenst.

Van Wim Huijser tot Verzen van een Dordtse Vietnamees
De avond start met een inleiding van Hans Berrevoets, voorzitter van het Buddingh' Genootschap. Hierna wordt Wim Huijser, de schrijver van Buddingh'-biografie Dichter bij Dordt, geïnterviewd door Casper Markesteijn. Aanvullend zijn er (bijna) nooit vertoonde filmfragmenten van Buddingh' te zien. Wie zelf beeldmateriaal in zijn bezit heeft, is van harte welkom om dit mee te nemen en te vertonen. Na de films betreedt een onverwachte dichter het podium: Xuan Tran. Zijn naam doet niet direct een belletje rinkelen, maar iedere Dordtenaar kent deze man. Hij heeft namelijk al jaren een loempiakraam op de Visbrug. Wat echter bijna niemand weet, is dat hij ook gedichten schrijft. Onder de titel Verzen van een Dordtse Vietnamees draagt Xuan Tran zijn werk voor. Helemaal passend bij Buddingh', die in het gewone het bijzondere zag, en één van zijn bundels Verzen van een Dordtse Chinees noemde. Speciaal voor deze avond wordt ook de klassieker De Blauwbilgorgel in het Engels voorgedragen. Hoe zullen woorden als porgel en knezidon dan klinken? Blijft het gedicht overeind?

Voor en door Buddingh' liefhebbers
Buddingh' leeft voort is voor en door Buddingh'-liefhebbers. Tussen de programmaonderdelen door is er alle tijd om ervaringen en kennis te delen. Dit eerbetoon aan Buddingh' vindt plaats op dinsdag 24 november, 20.00 – 22.00 uur in de Blauwe Kamer van Stadsbibliotheek Dordrecht. De toegang is gratis, reserveren op www.debibliotheekaanzet.nl of in de Bibliotheek is gewenst.

Over C. Buddingh'

C. (Kees) Buddingh' (1918-1985) mag gerekend worden tot de populairste schrijvers van zijn generatie. Met zijn Gorgelrijmen verwierf hij al in de jaren veertig en vijftig zijn eerste bekendheid: De Blauwbilgorgel is zelfs klassiek geworden. Dankzij zijn droge humor en karakteristieke stemgeluid was hij een opvallende verschijning tijdens Nederlands eerste grote dichtersmanifestatie Poëzie in Carré (1966). Vanaf dat moment was hij met recht de 'dichter van het moment' en fungeerde hij als de barometer van de Nederlandse poëzie. Als presentator van het programma Poets groeide hij uit tot een bekende en geliefde verschijning op de Nederlandse televisie.

Naast zijn dichterschap beoefende Buddingh' alle denkbare literaire genres, van detectiveroman tot literaire essayistiek, en inspireerde hij steeds opnieuw jongere generaties auteurs, zoals die rondom de tijdschriften Barbarber en Gard Sivik. Als docent aan het Instituut voor Vertaalkunde en bestuursvoorzitter van de schrijversvereniging van Uitgeverij De Bezige Bij bracht hij een groot deel van zijn tijd door in Amsterdam. Tegelijk bleef hij honkvast in Dordrecht, de stad waar hij was geboren en zijn leven lang zou blijven wonen.

Buddingh' stond bij zijn leven voor veel mensen te boek als een vrolijk auteur. Dat zijn werk eerder melancholisch van toon is, werd pas echt duidelijk na de ongemeen scherpe aanval van W.F. Hermans eind jaren zeventig. Het was één van de redenen waarom zijn stem sindsdien steeds minder werd gehoord. In het laatste jaar van zijn leven waren het echter de nog altijd populaire Gorgelrijmen die hem aanzetten tot een nieuwe eruptie aan verzen.

In het kort
Wat : Buddingh' leeft voort
Wanneer : Dinsdag 24 november, 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar : Stadsbibliotheek Dordrecht, de Blauwe Kamer, Groenmarkt 153
Toegang : Gratis, reserveren op www.debibliotheekaanzet.nl of in de Bibliotheek is gewenstTV-interviewsDordtse dialogen

Dordtse Dialogen met Wim Huijser

28 mei: Interview met Wim Huijser, biograaf C. Buddingh'

Huijser en Buddingh'

Van 20:00 tot 22:00 uur | Bibliotheek Dordrecht Centrum

Kosten: € 7,50 (normaal) / € 5,- (bibliotheekleden) / gratis (donateurs Buddingh' Genootschap)

Na lang wachten is het zover: 'Dichter bij Dordt', de biografie van dichter C. Buddingh' verschijnt. Ter ere hiervan is er op donderdag 28 mei een avond rondom de schrijver van het boek: Wim Huijser.

Biografie Dichter bij Dordt
Biograaf Wim Huijser is in 2003 begonnen met de voorbereidingen voor Dichter bij Dordt, de biografie van C. Buddingh'. Daarnaast publiceerde hij diverse uitgaven over de dichter, waaronder het ruim 1000 pagina's tellende Buddingh' gebundeld. De langverwachte biografie schijnt nieuw licht op het leven en werk van Buddingh'. Op dinsdag 20 mei reikt burgemeester Brok het eerste exemplaar uit in het Dordtse Stadhuis. Omdat er meer belangstellenden zijn dan er ruimte is op die avond, organiseert de Bibliotheek aanvullend het interview met Wim Huijser op donderdag 28 mei. Van 20.00 - 22.00 uur interviewt Casper Markesteijn hem over Buddingh' en het schrijven van de biografie.

Praktische informatie
Datum: donderdag 28 mei
Tijd: 20.00 - 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Bibliotheek Dordrecht Centrum
Entree: € 7,50 (normaal) / € 5,- (bibliotheekleden) / gratis (donateurs van het Buddingh' Genootschap)

Wegens een storing is online tickets kopen op dit moment niet mogelijk. Je kunt je ticket(s) wel kopen in Bibliotheek Dordrecht Centrum of reserveren via service@debibliotheekaanzet.nl / tel.nr. 078 - 620 55 00.Dichter bij Dordt - Biografie van C. Buddingh'

Prijsuitreiking Turing Gedichtenwedstrijd De in opdracht van de Stichting Dordtse Academie door Wim Huijser geschreven biografie van Kees Buddingh':

Dichter bij Dordt
Biografie van C. Buddingh'

wordt op woensdag 20 mei 2015 om 18.30 uur gepresenteerd in de Raadzaal van het Dordtse stadhuis. De eerste exemplaren zullen worden aangeboden aan Wethouder van Cultuur P.H. Sleeking en aan de beide zonen van Kees Buddingh': Sacha en Wiebe.

De avond wordt geopend door burgemeester A.A.M. Brok, voorzitter van de Stichting Dordtse Academie. Sprekers zijn ondermeer literatuurhistoricus en biograaf Piet Calis, uitgever Vic van de Reijt van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar en biograaf Wim Huijser.

De avond wordt muzikaal opgeluisterd door 'Dichterbij'. Dit gezelschap zal enkele op muziek gezette Gorgelrijmen ten gehore brengen.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot:

Roel Leentvaar | 078 - 614 37 48 | pr.leentvaar@kpnmail.nl
Wim Huijser | 06 - 51 12 88 67 | info@wimhuijser.nlKunstwerk Blauwbilgorgel in bruikleen aan bibliotheek

Cees Buddingh Wanneer: dinsdag 13 mei 2014

Het kunstwerk Blauwbilgorgel krijgt op dinsdag 13 mei een vaste plek in de Centrale Bibliotheek Dordrecht. Kunstenares Katinka van Haren heeft het gemaakt, geïnspireerd door het gedicht Blauwbilgorgel van C.Buddingh'. Zij zal het schenken aan het Buddingh' Genootschap, dat het daarna in bruikleen geeft aan de bibliotheek.

Blauwbilgorgel hoort in de bibliotheek
Voorzitter van het Buddingh' Genootschap, Hans Berrevoets, vindt het prachtig dat het kunstwerk van Katinka een mooi thuis krijgt: 'Het laat geheel in de geest van onze dichter een fantasiedier zien. Het is heel passend om dat juist vanaf 13 mei te gaan tonen aan het publiek. Die datum heeft Buddingh' in zijn werk namelijk als een bijzondere dag betiteld, een jaarlijkse feestdag voor zijn gorgelwezens.'
Hij gelooft ook dat het kunstwerk bij de bibliotheek hoort, want achter het gebouw is het Buddingh' plein te vinden. Er staat daar het gedicht Hier op dit Eiland van Buddingh' op een muur geschreven. 'We versterken met de komst van de Blauwbilgorgel dus ook het Buddingh' gevoel in een buurt waar de dichter veel voetstappen heeft gezet.' De Bibliotheek AanZet wil in de centrale vestiging graag een Buddingh' plek, die eventueel zou kunnen uitgroeien tot een Buddingh' informatiecentrum.

Onthulling
Katinka van Haren, die eerder een expositie had in het Dordrechts Museum, zal samen met Hans Berrevoets op dinsdag 13 mei om 13.00 uur het werk onthullen.
Ga voor meer informatie naar www.debibliotheekaanzet.nl of
Buddingh' Genootschap: Hans Berrevoets, tel. 06 21 83 54 22

In het kort

Wat:onthulling kunstwerk Blauwbilgorgel
Waar:Centrale Bibliotheek Dordrecht, Groenmarkt 153
Wanneer:dinsdag 13 mei, 13.00 – 13.30 uur
Voor wie:iedereen
Toegang:gratis


Buddingh' Genootschap nodigt liefhebbers uit

Speciale middag in Dordts museum op 27 januari 2013

De macht van de televisie C. Buddingh' - de Dordtse schrijver, dichter en schaker - staat op zondag 27 januari vanaf twee uur centraal met een speciaal programma in het Dordrechts Museum. Aanleiding is de expositie 'Kastjes kijken' , het zogeheten beeldend werk van Buddingh'. Het Buddingh' Genootschap organiseert de activiteiten voor veertig eigen donateurs. Andere Buddingh' liefhebbers zijn ook van harte welkom om nader kennis te maken met de bijzondere (literaire) betekenis van Kees Buddingh' (1918-1985) en om zijn kastjes te bekijken.

Scheidend voorzitter van het genootschap Peter de Roos, die zijn taken 27 januari formeel zal overdragen aan Hans Berrevoets, opent het Buddingh'-programma. Hij zal een oproep doen aan Buddingh'-liefhebbers om de doelstellingen van het genootschap te ondersteunen door zich aan te melden als donateur. 'We willen graag de komende jaren groeien naar een vaste achterban van honderd donateurs. Kees is het meer dan waard.'
De Roos legde met Buddingh' biograaf Wim Huijser acht jaar geleden de basis voor het Buddingh' Genootschap op aangeven ook van wijlen Joop van Halen. Op weg naar de herdenking in 2018, van de honderdste geboortedag van Buddingh', wil zijn genootschap zich op allerlei manieren blijven inzetten om de Dordtse ereburger een blijvende plek in het collectief geheugen van Dordrecht en buiten het eiland te geven.

Biograaf Wim Huijser zal op 27 januari ingaan op de achtergronden van de bijzondere expositie 'Kastje Kijken'. Vervolgens geeft documentairemaakster Annemarie Strijbosch een korte inleiding op haar film 'Poëzie in een ander medium', die in het museum te zien zal zijn. Het Buddingh' Genootschap is er trots op dat vanuit Antwerpen schrijver en acteur Gerd de Ley aanwezig is, maker ook van het historische BRT tv-portret over Buddingh' uit 1975, dat tegelijk een mooi tijdsbeeld van Dordrecht geeft. Na de pauze zullen Hans Berrevoets en Wim Huijser hem ter inleiding van BRT-portret vragen stellen over zijn herinneringen hieraan. Vanzelfsprekend is er volop gelegenheid om de expositie 'Kastjes kijken' te bezoeken, waar Wim Huijser ook nog vragen zal beantwoorden. Ook is op 27 januari het boek te koop, dat een uitgebreide toelichting vormt op de tentoonstelling.

Op vrijdagavond 22 februari zal er wederom een bijzondere activiteit in het museum zijn rond Buddingh'. Dan staat de schaaksport, waarmee de dichter zo verbonden was, centraal. Hij speelde jarenlang in het team van Dordrecht 1.

Het bestuur van het Buddingh' Genootschap heeft momenteel de volgende samenstelling: Hans Berrevoets (voorzitter) en de bestuursleden Joke Snijders, Wim Huijser en Peter de Roos. Het Buddingh' Genootschap maakt deel uit van de activiteiten van de stichting DordtLiterair.

Aanmelding tot donateur is mogelijk via het volgende mailadres: buddingh@dordtliterair.nl. Telefonisch via 078 - 639 05 71 bereikbaar op maandag en dinsdag van 09:30 tot 17:00 uur.

Meer informatie:
Hans Berrevoets (voorzitter Buddingh' Genootschap), j.berrevoets@chello.nl, 06 - 21 83 54 22, Wim Huijser (auteur en samensteller boek), info@wimhuijser.nl, tel. 06 - 51 12 88 67.

Bericht voor de donateurs

De macht van de televisie Beste donateurs,
Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van het Buddingh' Genootschap ter gelegenheid van de tentoonstelling Kastjes kijken, beeldend werk van C. Buddingh'.

Als u de uitnodiging toont, die u per post hebt ontvangen, hebt u op zondag 27 januari met max. 2 personen gratis toegang tot het museum.

Vanaf 14.00 uur bent u welkom in het auditorium.

14.00 uWelkom: Peter de Roos en Hans Berrevoets; korte inleiding over Buddingh' Genootschap
14.05 uInleiding bij de tentoonstelling door Wim Huijser
14.25 uIntroductie Annemarie Strijbosch op haar film 'Poëzie in een ander medium'
15.00 uInterview met auteur en acteur Gerd de Ley, maker van het BRT tv-portret 'De vijfde windstreek' uit 1975, aansluitend vertoning
16.00 uafsluiting

Aansluitend (maar ook vooraf) hebt u ruim de gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken.

Activiteiten 2012

Het Buddingh' Genootschap maakt zich weer op voor nieuwe activiteiten. Begin dit jaar konden wij de donateurs al het nagelaten sonnet 'Oud en nieuw' toezenden, dat speciaal voor het Buddingh' Genootschap werd gedrukt door de Houtpers.

Kastje van Kees Buddingh' Ondertussen kijken wij vooruit naar het najaar. Op 24 november start in het Dordrechts Museum de tentoonstelling Kastjes kijken met Kees Buddingh'. Deze zal duren tot en met de Boekenweek 2013. Donateurs ontvangen hiervoor een speciale uitnodiging. Rondom de tentoonstelling zelf zal ook een parallelprogramma worden georganiseerd met lezingen en filmvertoningen. Nadere informatie hierover volgt.

Bij de tentoonstelling hoort ook een uitgave, waarin aandacht besteed wordt aan Buddingh' als beeldend kunstenaar. Omdat het in deze tijd erg moeilijk is om een boek over een zo specifiek onderwerp - en dus een kleine doelgroep - bij een uitgever onder te brengen, heeft het bestuur van het Buddingh' Genootschap besloten voor het eerst zelf als uitgever op te treden. Het resultaat moet een mooi, gebonden boek zijn, in een beperkte oplage, met veel foto's van de kastjes, objecten en collages die Buddingh' tussen 1971 en 1974 maakte. De tekst is van Wim Huijser; Laurens van Krevelen (oud-directeur van uitgeverij Meulenhoff en kenner van het surrealisme) schrijft er een inleiding bij. Richard van den Dool verzorgt de vormgeving.

Dordrecht, augustus 2012

Nieuws


Agenda


  

Volg ons


Volg ons op Facebook  Volg ons op Twitter

Delen


Archief


17-10-2021 Auteurs Gerda Blees en Kees Voorbij
19-01-2020 THEATER 450
13-10-2019 THEATER 450
29-09-2019 THEATER 450
07-07-2019 Wie wint de ANV Debutantenprijs 2019
11-04-2019 Adriaan van Dis vertelt
07-04-2019 Poëziemiddag in het Onderwijsmuseum
24-03-2019 Boekenweek in het Dordrechts Museum
24-02-2019 THEATER 450
16-12-2018 THEATER 450
25-11-2018 THEATER 450
24-11-2018 Buddingh' Poets
02-11-2018 SCHRIJF EEN GEDICHT VOOR BUDDING(H') POETS
28-10-2018 THEATER 450
30-09-2018 Het Pindakaasmysterie
07-08-2018 Taart met... Kees Buddingh'
01-07-2018 ANV Debutantenprijs 2018
01-07-2018 RINSKE HILLEN wint de ANV Debutantenprijs 2018
30-06-2018 Vooravond Dordtse Boekenmarkt
30-06-2018 Verslag lezing 30 juni 2018
02-06-2018 Expositie 'van Bijbel tot Taal'
23-05-2018 Onthulling nieuw ANWB informatiebord
25-03-2018 THEATER 450
18-03-2018 Rondleiding in museum
27-02-2018 Persbericht ANV Debutantenprijs 2018
25-02-2018 THEATER 450
22-02-2018 Presentatie nieuwe bundel Buddingh'
01-02-2018 Ingezonden debuten voor ANV Debutantenprijs 2018
21-01-2018 THEATER 450
17-12-2017 THEATER 450
22-11-2017 Lezing Frits van Oostrom - Nobel Streven
22-11-2017 Aandacht voor Kees Buddingh'
19-11-2017 THEATER 450
15-10-2017 THEATER 450
02-07-2017 Uitreiking ANV Debutantenprijs 2017
02-07-2017 2 juli: Arrangement Dordrechts Museum
02-07-2017 Lieke Kézér wint de ANV Debutantenprijs 2017
07-05-2017 Essayist Bas Heijne in Dordrecht
10-04-2017 Shortlist ANV Debutantenprijs 2017
31-03-2017 Longlist ANV Debutantenprijs 2017
26-03-2017 Tom Lanoye in Dordrechts Museum tijdens Boekenweek
12-03-2017 THEATER 450
19-02-2017 THEATER 450
05-02-2017 Nelleke Noordervliet in Dordrechts Museum
05-02-2017 Nelleke Noordervliet in het Dordrechts Museum
15-01-2017 THEATER 450
08-01-2017 Lize Spit met Het smelt
18-12-2016 THEATER 450
24-11-2016 Dordtse dag van de poëzie
20-11-2016 THEATER 450
15-11-2016 Turing Gedichtenwedstrijd
11-11-2016 Onbegrensd verlangen
23-10-2016 THEATER 450
25-09-2016 Wie wint de ANV Debutantenprijs 2016?
25-09-2016 Bekendmaking en uitreiking ANV Debutantenprijs 2016
25-09-2016 Mohammed Benzakour wint ANV Debutantenprijs 2016
03-07-2016 Ontmoet de genomineerden
03-07-2016 Genomineerde debutanten aan het woord
09-06-2016 POETRY INTERNATIONAL ROTTERDAM
18-05-2016 Uitnodiging voor een avond met Alex Boogers
09-05-2016 Shortlist ANV Debutantenprijs 2016
26-04-2016 Longlist ANV Debutantenprijs 2016
13-03-2016 THEATER 450
02-03-2016 START BOEKENWEEK bij boekhandel Vos & Van der Leer
14-02-2016 THEATER 450
07-02-2016 Voorstelling in het kader van de poëzieweek 2016
27-01-2016 LANDELIJKE POËZIEWEEK 2016
24-01-2016 THEATER 450
20-12-2015 THEATER 450
09-12-2015 Foto-impressie interview 09-12-2015
09-12-2015 Interview Wil Boesten en Ellen Heijmerikx
24-11-2015 Buddingh' leeft voort in de Bibliotheek
22-11-2015 THEATER 450
18-10-2015 THEATER 450
24-09-2015 Interview Wil Boesten
20-09-2015 Een middag met Levendige Literatuur!
03-09-2015 Middagtheaterprogramma over werk van C. Buddingh'
30-08-2015 Presentatie nieuwe delen in Bordeauxreeks voor poëzie en proza
25-08-2015 Literatuurcolleges en leeservaringen
10-07-2015 Literatour - Literaire ontdekkingstocht door Dordrecht
10-07-2015 Literatour verkrijgbaar bij intree|VVV Dordrecht
05-07-2015 Twintig jaar Boekenmarkt | Twintig jaar Debutantenprijs
05-07-2015 Foto's genomineerden ANV Debutantenprijs
28-05-2015 28 mei: Interview met Wim Huijser, biograaf C. Buddingh'
26-05-2015 Persbericht: Longlist ANV Debutantenprijs
20-05-2015 Dichter bij Dordt - Biografie van C. Buddingh'
26-04-2015 Dordtse Dag van de Poëzie
22-03-2015 THEATER 450
08-03-2015 Start Boekenweek 2015
08-03-2015 Uitslag Turing Gedichtenwedstrijd
01-03-2015 Biografie van W.F. Hermans in Merz
15-02-2015 THEATER 450
31-01-2015 Theatervoorstelling ter ere van Poëzieweek 2015
06-01-2015 Literaire debutantenprijs gaat door
29-11-2014 Nederland Leest Slotfeest
26-11-2014 DE STAD
23-11-2014 THEATER 450
18-11-2014 Einde Academica Literatuurprijs?
26-10-2014 THEATER 450
24-10-2014 Open podium Tandpasta
14-10-2014 Literatuurcolleges 2014-2015
06-10-2014 6e Turing Gedichtenwedstrijd
01-10-2014 Lezerskrant Academica Literatuurprijs 2014
18-09-2014 Bekendmaking van de winnaar
18-09-2014 Hannah van Wieringen winnares Academica Literatuurprijs 2014
06-07-2014 Ontmoet de genomineerden 2014
06-07-2014 Dorine Hermans in Dordrechts Museum
03-06-2014 Het begraafplaatsgevoel van Marjan Berk
29-05-2014 Donald Nolet wint Schaduwprijs en Gouden Strop
13-05-2014 Literatuur en theater (5)
13-05-2014 Kunstwerk Blauwbilgorgel in bruikleen aan bibliotheek
13-05-2014 Shortlist De Gouden Strop bekend
10-05-2014 Literatuur en theater (4)
06-05-2014 Academica Literatuurprijs 2014: genomineerden
06-05-2014 Academica Literatuurprijs 2014: boeken en auteurs
24-04-2014 Joost de Vries wint Gouden Boekenuil 2014
23-04-2014 Winnaars Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 2014 bekend
16-04-2014 Shortlist Storytel Luisterboek Award bekend
15-04-2014 LONGLIST ACADEMICA LITERATUURPRIJS 2014 BEKEND!
13-04-2014 Havendichters - de Dordtse Dag van de Poëzie
12-04-2014 Eindpresentatie Marieke van Leeuwen
06-04-2014 Indiase Raga's en Poëzie
05-04-2014 Hemelse Chaos
30-03-2014 Erik Menkveld plotseling overleden
23-03-2014 THEATER 450
18-03-2014 Literatuur en theater (3)
15-03-2014 Literatuur en theater (2)
15-03-2014 Literatuur in het theater
09-03-2014 Start Boekenweek met Lieve Joris en Joost Conijn
08-03-2014 Boekenweek 2014: 8-16 maart
16-02-2014 THEATER 450
13-02-2014 Kees Klok: Mijn koffers gepakt
31-01-2014 Opnieuw Gedichtendag
19-01-2014 THEATER 450
21-12-2013 Literatuur en theater (1)
26-11-2013 Schrijfwedstrijd 'Koningsdrama'
24-11-2013 JOOST ZWAGERMAN IN DORDRECHTS MUSEUM
17-11-2013 Klaagliedjes | Muziektheater
01-11-2013 Nederland Leest
31-10-2013 Vóór 15 november: Turing gedichtenwedstrijd
27-10-2013 Nieuw boek over de Dordtse dichter Jan Eijkelboom
24-10-2013 Lezerskrant Academica Literatuurprijs 2013
20-10-2013 THEATER 450 nodigt u uit
19-10-2013 THEATER 450 nodigt u uit
19-10-2013 Voyage á Paris
09-10-2013 Nieuwe reeks Literatuurcolleges in Gorinchem
08-10-2013 Nieuwe reeks Literatuurcolleges in Ridderkerk
02-10-2013 Kinderboekenweek 2013 Klaar voor de start!
12-09-2013 18e Editie Academica Literatuurprijs
12-09-2013 Shira Keller winnaar Academica Literatuurprijs 2013
06-09-2013 Top Naeff Festival
27-07-2013 Mooiste kinderboeken 2012
07-07-2013 Ontmoet de genomineerden voor de Academica Literatuurprijs 2013
06-07-2013 Het Debutanten Boekenbal
23-06-2013 Peter Swanborn bij Rood, wit & rosé uit zijn kersverse bundel
13-06-2013 Nominaties Gouden Lijst 2013 bekend
02-06-2013 Lezing Pieter Steinz gaat niet door
25-05-2013 Laat ons juichen
01-05-2013 Schrijfwedstrijd 'Het Debuut'
28-04-2013 Hofdichters - de Dordtse Dag van de Poëzie
08-04-2013 Buddingh' Bulletin 10 - april 2013
01-04-2013 Literair talent gezocht
24-03-2013 THEATER 450 nodigt u uit
22-03-2013 PESSOA: Een voorstelling om lang van na te genieten
19-03-2013 Ambassadeurs Jaar van het Voorlezen geïnstalleerd
17-03-2013 Herman Pleij in Dordrechts Museum
09-03-2013 Genomineerden Academica Literatuurprijs 2013 zijn bekend
22-02-2013 Definitieve longlist 2013
19-02-2013 Lezing Oek de Jong
07-02-2013 Ammaniti verfilmd
02-02-2013 'Door het geweld van zijn verlangen'
31-01-2013 Jabik Veenbaas op Gedichtendag in 'Van Horen Zien'
27-01-2013 THEATER 450 nodigt u uit
27-01-2013 Uitnodiging voor de Buddingh' donateurs
27-01-2013 Buddingh' Genootschap nodigt liefhebbers uit
16-12-2012 Staalkaart van de Dordtse Poëzie
14-12-2012 PARTYPOTAMUS & CO van Jehanne Hulsman
13-12-2012 Op Koers van Kees Klok ten doop gehouden
13-12-2012 Theatervoorstelling De Ees en de Ozzel
27-11-2012 Rondom Hermans
25-11-2012 THEATER 450 nodigt u uit
23-11-2012 Première film Drechtsteden
07-11-2012 Lezing Joke en Marieke van Leeuwen
24-10-2012 Nelleke Noordervliet en Peter Buwalda in Dordrecht
21-10-2012 THEATER 450 nodigt u uit
12-10-2012 DE STAD LEZING 2012
10-10-2012 DANS LA MAISON van François Ozon in de bioscoop!
03-10-2012 Lezerskrant Academica Literatuurprijs 2012
29-09-2012 Niemands Meisje
25-09-2012 Nelleke Noordervliet schrijft Boekenweekessay 2013
20-09-2012 Literatuurcolleges leesverdieping seizoen 2012-2013
13-09-2012 17e Editie Academica Literatuurprijs
06-09-2012 Gedichtenwedstrijd 'Lichaam en Geest'
06-09-2012 Moddervogels
05-09-2012 Voorleesmarathon
05-09-2012 Video Voorleesmarathon
01-09-2012 Workshop Schrijftherapie
01-09-2012 Eerste namen Manuscripta bekend
15-08-2012 Kastjes kijken met Kees Buddingh'
01-07-2012 Ontmoet de genomineerden voor de Academica Literatuurprijs 2012
01-07-2012 De 17e Dordtse Boekenmarkt van 10.00 - 17.30 uur
01-07-2012 Spiksplinter in de Kunstkerk
01-07-2012 Foto's genomineerden tijdens interview in de Kunstkerk
19-06-2012 Claudia de Breij schrijft Lofrede op De donkere kamer van Damokles
15-06-2012 Aanbod voor een boekenpakket
08-06-2012 Literatuur Live met Peter Buwalda gaat niet door
19-05-2012 Bobby Kinghe presenteert Laat ons juichen!
06-05-2012 Foto's van de Dag van de Poëzie 2012
29-04-2012 Marieke van Leeuwen & Nick McGuire
26-04-2012 Met korting naar cabaretier Kasper van Kooten
19-04-2012 Winnaars Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs
28-03-2012 Interview DordtLiterair in Stem van Dordt 28-03-2012
20-03-2012 Robert Vuijsje in Pictura
20-03-2012 Jongeren kiezen genomineerden Prijs van de Jonge Jury 2012
18-03-2012 THEATER 450 nodigt u uit
14-03-2012 Start Boekenweek 2012
10-03-2012 Toneelversie van 'Het diner' in Schouwburg Kunstmin
26-02-2012 De Fuga
26-01-2012 Gedichtendag Dordrecht 2012: Peter Swanborn
16-01-2012 Buddingh' Bulletin 9 - januari 2012
02-01-2012 Nominaties Academica Literatuurprijs 2012
01-08-2011 Literatuurcolleges leesverdieping seizoen 2011-2012