Buddingh' Bulletin


Bulletin van het Buddingh' Genootschap april 2013

Beste donateurs,

Bijna het gehele afgelopen jaar stond in het teken van de tentoonstelling ‘Kastjes Kijken. Beeldend werk van C. Buddingh’ in het Dordrechts Museum, die ondertussen is verlengd tot 28 april a.s.. Daarbij kon uiteindelijk toch ook het gelijknamige boek worden gerealiseerd waarvoor Wim Huijser al veertien jaar geleden met onderzoek begon. Mede dankzij de deels belangeloze inzet van derden en de bijdrage van Laurens van Krevelen, durfde het Genootschap het aan om het boek in eigen beheer uit te geven.

Daarnaast werd door Annemarie Strijbosch en Jeanne van der Horst de film 'Poëzie in een ander medium' uitgebracht, die ingaat op de tentoonstelling, de verzamelaars, het medium kastjes en de maker: C. Buddingh’. De film was de afgelopen maanden dagelijks te zien in het auditorium van het Dordrechts Museum, en is daar nog op dvd verkrijgbaar.

Buddingh’ Documentatiecentrum
Ook de plannen voor een permanent C. Buddingh’ Documentatiecentrum krijgen langzamerhand wat meer vorm. Gesprekken over vorm, inrichting en vestigingsplaats worden in eerste instantie gevoerd met de Dordtse Bibliotheek. Voor de presentatie denken we aan een toegankelijke locatie in de bibliotheek. Voor het beheer van materiaal is Erfgoedcentrum DiEP de meest aangewezen plek. In het documentatiecentrum moeten door middel van beeldschermen teksten, documenten, databases en ander digitaal opgeslagen materiaal kunnen worden geraadpleegd. In deze ruimte moet ook een wisselende tentoonstelling kunnen worden ingericht en materiaal kunnen worden ingezien. Uiteraard moeten hier ook zo veel mogelijk titels van Buddingh’ beschikbaar zijn. Samen met Remko Jas van de Bibliotheek A tot Z werken we aan de uitwerking van het plan.

Biografie Wat zijn werk aan de biografie betreft, meldt Wim Huijser dat hij goed op schema ligt. In de afgelopen maanden heeft hij bij nader onderzoek van het materiaal in het Letterkundig Museum onder andere een interessante reeks ongepubliceerde gedichten uit de jaren 70 gevonden. Ook het ‘jeugdwerk’ van Buddingh’ heeft nog een aantal bijzondere vondsten opgeleverd. Om de krenten niet op voorhand uit de pap scheppen houdt Wim die nieuwe gegevens voorlopig nog even voor zich. Ondertussen verschijnen er nog verschillende kleine publicaties. In het laatste nummer van De Parelduiker staat van Wims hand een artikel over het televisiewerk van Buddingh: ‘Van performing poets tot Poets’. In het schaakboek Matten verschijnt komende maand een essay over Buddingh’s fascinatie voor de schaaksport. Ter gelegenheid van Nationale Gedichtendag (31 januari) sprak de Volkskrant-journalist John Schoorl met Wim over de totstandkoming van de bundel West coast in 1959. Ook dat leverde een mooi artikel op.
Het digitaal Dordts Biografisch Woordenboek kent sinds vorig jaar een lemma over Buddingh’. Zie: www.erfgoedcentrumdiep.nl/biografisch-woordenboek.
Bij Azul Press in Landgraaf is binnenkort een cd te verwachten met geluidsmateriaal van een literaire avond in Heerlen (1980). Uitgever Hennie Jetzes maakte destijds voor die gelegenheid Buddingh’s bundel Drie oden en een elegie. Ook de Houtpers in Wageningen heeft voor donateurs van het Genootschap weer een bijzonder drukwerkje in de maak, dat u binnenkort samen met De Parelduiker toegestuurd zal worden.
Soms brengt internet vergeten documenten aan het daglicht. Onlangs ontdekte Wim een bijzonder aardig televisie-interview van Paul de Wispelaere met de familie Buddingh’ uit 1970.

Televisie-interview van Paul de Wispelaere met de familie Buddingh’ uit 1970

Kees Buddingh’ en Otto Dicke in 2018

door HANS BERREVOETS

DORDRECHT -  Dichter C. Buddingh’ en tekenaar Otto Dicke delen historie. Zij zijn in 2018 honderd jaar geleden geboren. Kees en Otto zijn ereburgers van Dordrecht en waren lid van het oudste Teekengenootschap van Nederland: Pictura in Dordrecht. Dat kan in 2024 het 250-jarig bestaan vieren. In Pictura aan de Voorstraat hadden Otto en Kees ook een atelier. Buddingh’ krijgt, dankzij het genootschap dat zijn naam draagt, regelmatig aandacht. Rond 2015 wordt zijn biografie verwacht. Otto Dicke was zijn tijdgenoot en verdient het ook aan de vergetelheid te worden ontrukt. Zij werkten samen als ‘Spekkie en Blekkie’ in een strip in de zogeheten ‘Kwartetbladen’, die in 1975 werden geïntegreerd in het dagblad Trouw. Hierdoor werd het Dordtsch Dagblad aan het Scheffersplein geschiedenis. De naam Dicke bestaat rond 2018 ook tweehonderd jaar in Dordrecht. De voorouders kwamen na de Franse tijd vanuit de vorstendommen in het huidige Duitsland naar Dordt toe en in het bijzonder naar de Prinsenstraat. Pas twee jaar geleden vertrok de laatste Dicke uit de Prinsenstraat.

De vader van Otto was ARP-wethouder in Dordrecht en werd ook ereburger. Geen enkele familie in de stad kan erop bogen twee ereburgers te hebben voortgebracht. In 2014 viert en herdacht de school aan het Halmaheiraplein de oprichting van de protestantse HBS met de eerste lessen aan de Groenmarkt in 1914! Daar was de familie Dicke belangrijk voor, net het verzet in de tweede wereldoorlog. Leni Dicke werd in 1945 als koerierster gepakt en werd later door het verzet bevrijd. Het huis van de Dickes op de kop van de Prinsenstraat werd in brand gestoken door de bezetters en na de oorlog heeft de familie voor deze ramp nauwelijks genoegdoening gekregen. De combinatie Kees en Otto is Dordrecht-promotie. In 2018 wordt ook stil gestaan bij de opening van de Dordtse Synode, de kerkvergadering van 1618-1619. De taal of zeg maar creatieve mogelijkheden  hebben daar een oorsprong.

In Dordrecht viel het besluit om de bijbel getrouwelijk in het toen gangbare Nederlands te vertalen, waardoor de lage landen aan de zee langzaam ook een eigen taal kregen. De Bijbels werden ook door tekenaars verbeeld. Tot de Dicke familie behoren ook de muzikale broers Dicke (Andre, Dob, Rop en Freek). Zij begonnen in de jaren zestig van de vorige eeuw en hoe kan het ook anders: Aan de Prinsenstraat werd geoefend achter de keuken. Pa en ma Dicke waren gastvrij voor hun zonen en fans, zoals Dordrecht in 2018 een gastvrije Dicke - Buddingh’ stad kan zijn. Zoiets geeft dan gelijk een Dordtse toevoeging aan alle nationale en internationale activiteiten rond vierhonderd Dordtse Synode. Kees noemde zich agnost. Otto Dicke werd gereformeerd geboren en gedoopt in de Wilhelminakerk. Vanuit de Prinsenstraat ging de familie daar voor de oorlog lopend naar toe. Uiteindelijk is het geloof Otto als een jas van zich af geleden.

Zijn gehele familie was er trots bij, toen hij in de tijdelijke raadszaal in het Stadskantoor enkele jaren voor zijn overlijden ereburger van de stad werd. Uiteraard deelde Kees Buddingh’ als mede-ereburger in de vreugde bij de Dickes, alhoewel Otto er uiterlijk rustig onder bleef. Zijn naam is achter meer dan een herinnering: Hij heeft honderden jonge kunstenaars les gegeven. De historie van Buddingh’ is in woorden gevangen. De herinneringen aan Dicke zitten in tekeningen, die het waar zijn om in 2018 zo compleet op een prominente plek te zien horen te zijn: Ik zou zegge: Buddingh’ en Dicke dan samen ook in het Dordrechts Museum, in Pictura en op straat met activiteiten rond Buddingh’plein en Dickeplein. Wanneer zou Dordrecht er klaar voor zijn om deze twee ereburgers samen terug te brengen in het collectief geheugen?

Bestuur en secretariaat
In de bemensing van bestuur en secretariaat zijn recent wat mutaties geweest. Hans Berrevoets heeft het voorzitterschap overgenomen van Peter de Roos, die wel aanblijft als bestuurslid. Ons nieuwe bestuurslid Goverdina Philips trad aan, maar moest al vrij snel voor een ingrijpende operatie naar het ziekenhuis. Zij is nog steeds onder behandeling en hoopt op herstel. Van deze kant wensen wij haar alle sterkte bij de strijd, en beterschap!
Blij zijn we dat Joke Snijders het bestuur is komen versterken. Joke maakt als zangeres ook deel uit van de groep Dichterbij die de afgelopen jaren veel succes oogstte met de muzikale uitvoering van Buddingh’s gorgelrijmen.

Beste donateurs: bent u enthousiast over Buddingh’ en bereid met ons de handen uit de mouwen te steken? Meldt u!
Het boek Kastjes kijken is alleen voor donateurs te koop met een korting van 50%. Als u een mailtje richt aan het secretariaat, sturen wij het u graag toe.

Dordrecht, 8 april 2013
Bestuur Buddingh’ Genootschap

Digitale versie Buddingh' Bulletin nr. 10

De volgende bulletins zijn als pdf-bestand verschenen:

Nieuws


Agenda


  

Volg ons


Volg ons op Facebook  Volg ons op Twitter

Delen


Archief


17-10-2021 Auteurs Gerda Blees en Kees Voorbij
19-01-2020 THEATER 450
13-10-2019 THEATER 450
29-09-2019 THEATER 450
07-07-2019 Wie wint de ANV Debutantenprijs 2019
11-04-2019 Adriaan van Dis vertelt
07-04-2019 Poëziemiddag in het Onderwijsmuseum
24-03-2019 Boekenweek in het Dordrechts Museum
24-02-2019 THEATER 450
16-12-2018 THEATER 450
25-11-2018 THEATER 450
24-11-2018 Buddingh' Poets
02-11-2018 SCHRIJF EEN GEDICHT VOOR BUDDING(H') POETS
28-10-2018 THEATER 450
30-09-2018 Het Pindakaasmysterie
07-08-2018 Taart met... Kees Buddingh'
01-07-2018 ANV Debutantenprijs 2018
01-07-2018 RINSKE HILLEN wint de ANV Debutantenprijs 2018
30-06-2018 Vooravond Dordtse Boekenmarkt
30-06-2018 Verslag lezing 30 juni 2018
02-06-2018 Expositie 'van Bijbel tot Taal'
23-05-2018 Onthulling nieuw ANWB informatiebord
25-03-2018 THEATER 450
18-03-2018 Rondleiding in museum
27-02-2018 Persbericht ANV Debutantenprijs 2018
25-02-2018 THEATER 450
22-02-2018 Presentatie nieuwe bundel Buddingh'
01-02-2018 Ingezonden debuten voor ANV Debutantenprijs 2018
21-01-2018 THEATER 450
17-12-2017 THEATER 450
22-11-2017 Lezing Frits van Oostrom - Nobel Streven
22-11-2017 Aandacht voor Kees Buddingh'
19-11-2017 THEATER 450
15-10-2017 THEATER 450
02-07-2017 Uitreiking ANV Debutantenprijs 2017
02-07-2017 2 juli: Arrangement Dordrechts Museum
02-07-2017 Lieke Kézér wint de ANV Debutantenprijs 2017
07-05-2017 Essayist Bas Heijne in Dordrecht
10-04-2017 Shortlist ANV Debutantenprijs 2017
31-03-2017 Longlist ANV Debutantenprijs 2017
26-03-2017 Tom Lanoye in Dordrechts Museum tijdens Boekenweek
12-03-2017 THEATER 450
19-02-2017 THEATER 450
05-02-2017 Nelleke Noordervliet in Dordrechts Museum
05-02-2017 Nelleke Noordervliet in het Dordrechts Museum
15-01-2017 THEATER 450
08-01-2017 Lize Spit met Het smelt
18-12-2016 THEATER 450
24-11-2016 Dordtse dag van de poëzie
20-11-2016 THEATER 450
15-11-2016 Turing Gedichtenwedstrijd
11-11-2016 Onbegrensd verlangen
23-10-2016 THEATER 450
25-09-2016 Wie wint de ANV Debutantenprijs 2016?
25-09-2016 Bekendmaking en uitreiking ANV Debutantenprijs 2016
25-09-2016 Mohammed Benzakour wint ANV Debutantenprijs 2016
03-07-2016 Ontmoet de genomineerden
03-07-2016 Genomineerde debutanten aan het woord
09-06-2016 POETRY INTERNATIONAL ROTTERDAM
18-05-2016 Uitnodiging voor een avond met Alex Boogers
09-05-2016 Shortlist ANV Debutantenprijs 2016
26-04-2016 Longlist ANV Debutantenprijs 2016
13-03-2016 THEATER 450
02-03-2016 START BOEKENWEEK bij boekhandel Vos & Van der Leer
14-02-2016 THEATER 450
07-02-2016 Voorstelling in het kader van de poëzieweek 2016
27-01-2016 LANDELIJKE POËZIEWEEK 2016
24-01-2016 THEATER 450
20-12-2015 THEATER 450
09-12-2015 Foto-impressie interview 09-12-2015
09-12-2015 Interview Wil Boesten en Ellen Heijmerikx
24-11-2015 Buddingh' leeft voort in de Bibliotheek
22-11-2015 THEATER 450
18-10-2015 THEATER 450
24-09-2015 Interview Wil Boesten
20-09-2015 Een middag met Levendige Literatuur!
03-09-2015 Middagtheaterprogramma over werk van C. Buddingh'
30-08-2015 Presentatie nieuwe delen in Bordeauxreeks voor poëzie en proza
25-08-2015 Literatuurcolleges en leeservaringen
10-07-2015 Literatour - Literaire ontdekkingstocht door Dordrecht
10-07-2015 Literatour verkrijgbaar bij intree|VVV Dordrecht
05-07-2015 Twintig jaar Boekenmarkt | Twintig jaar Debutantenprijs
05-07-2015 Foto's genomineerden ANV Debutantenprijs
28-05-2015 28 mei: Interview met Wim Huijser, biograaf C. Buddingh'
26-05-2015 Persbericht: Longlist ANV Debutantenprijs
20-05-2015 Dichter bij Dordt - Biografie van C. Buddingh'
26-04-2015 Dordtse Dag van de Poëzie
22-03-2015 THEATER 450
08-03-2015 Start Boekenweek 2015
08-03-2015 Uitslag Turing Gedichtenwedstrijd
01-03-2015 Biografie van W.F. Hermans in Merz
15-02-2015 THEATER 450
31-01-2015 Theatervoorstelling ter ere van Poëzieweek 2015
06-01-2015 Literaire debutantenprijs gaat door
29-11-2014 Nederland Leest Slotfeest
26-11-2014 DE STAD
23-11-2014 THEATER 450
18-11-2014 Einde Academica Literatuurprijs?
26-10-2014 THEATER 450
24-10-2014 Open podium Tandpasta
14-10-2014 Literatuurcolleges 2014-2015
06-10-2014 6e Turing Gedichtenwedstrijd
01-10-2014 Lezerskrant Academica Literatuurprijs 2014
18-09-2014 Bekendmaking van de winnaar
18-09-2014 Hannah van Wieringen winnares Academica Literatuurprijs 2014
06-07-2014 Ontmoet de genomineerden 2014
06-07-2014 Dorine Hermans in Dordrechts Museum
03-06-2014 Het begraafplaatsgevoel van Marjan Berk
29-05-2014 Donald Nolet wint Schaduwprijs en Gouden Strop
13-05-2014 Literatuur en theater (5)
13-05-2014 Kunstwerk Blauwbilgorgel in bruikleen aan bibliotheek
13-05-2014 Shortlist De Gouden Strop bekend
10-05-2014 Literatuur en theater (4)
06-05-2014 Academica Literatuurprijs 2014: genomineerden
06-05-2014 Academica Literatuurprijs 2014: boeken en auteurs
24-04-2014 Joost de Vries wint Gouden Boekenuil 2014
23-04-2014 Winnaars Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 2014 bekend
16-04-2014 Shortlist Storytel Luisterboek Award bekend
15-04-2014 LONGLIST ACADEMICA LITERATUURPRIJS 2014 BEKEND!
13-04-2014 Havendichters - de Dordtse Dag van de Poëzie
12-04-2014 Eindpresentatie Marieke van Leeuwen
06-04-2014 Indiase Raga's en Poëzie
05-04-2014 Hemelse Chaos
30-03-2014 Erik Menkveld plotseling overleden
23-03-2014 THEATER 450
18-03-2014 Literatuur en theater (3)
15-03-2014 Literatuur en theater (2)
15-03-2014 Literatuur in het theater
09-03-2014 Start Boekenweek met Lieve Joris en Joost Conijn
08-03-2014 Boekenweek 2014: 8-16 maart
16-02-2014 THEATER 450
13-02-2014 Kees Klok: Mijn koffers gepakt
31-01-2014 Opnieuw Gedichtendag
19-01-2014 THEATER 450
21-12-2013 Literatuur en theater (1)
26-11-2013 Schrijfwedstrijd 'Koningsdrama'
24-11-2013 JOOST ZWAGERMAN IN DORDRECHTS MUSEUM
17-11-2013 Klaagliedjes | Muziektheater
01-11-2013 Nederland Leest
31-10-2013 Vóór 15 november: Turing gedichtenwedstrijd
27-10-2013 Nieuw boek over de Dordtse dichter Jan Eijkelboom
24-10-2013 Lezerskrant Academica Literatuurprijs 2013
20-10-2013 THEATER 450 nodigt u uit
19-10-2013 THEATER 450 nodigt u uit
19-10-2013 Voyage á Paris
09-10-2013 Nieuwe reeks Literatuurcolleges in Gorinchem
08-10-2013 Nieuwe reeks Literatuurcolleges in Ridderkerk
02-10-2013 Kinderboekenweek 2013 Klaar voor de start!
12-09-2013 18e Editie Academica Literatuurprijs
12-09-2013 Shira Keller winnaar Academica Literatuurprijs 2013
06-09-2013 Top Naeff Festival
27-07-2013 Mooiste kinderboeken 2012
07-07-2013 Ontmoet de genomineerden voor de Academica Literatuurprijs 2013
06-07-2013 Het Debutanten Boekenbal
23-06-2013 Peter Swanborn bij Rood, wit & rosé uit zijn kersverse bundel
13-06-2013 Nominaties Gouden Lijst 2013 bekend
02-06-2013 Lezing Pieter Steinz gaat niet door
25-05-2013 Laat ons juichen
01-05-2013 Schrijfwedstrijd 'Het Debuut'
28-04-2013 Hofdichters - de Dordtse Dag van de Poëzie
08-04-2013 Buddingh' Bulletin 10 - april 2013
01-04-2013 Literair talent gezocht
24-03-2013 THEATER 450 nodigt u uit
22-03-2013 PESSOA: Een voorstelling om lang van na te genieten
19-03-2013 Ambassadeurs Jaar van het Voorlezen geïnstalleerd
17-03-2013 Herman Pleij in Dordrechts Museum
09-03-2013 Genomineerden Academica Literatuurprijs 2013 zijn bekend
22-02-2013 Definitieve longlist 2013
19-02-2013 Lezing Oek de Jong
07-02-2013 Ammaniti verfilmd
02-02-2013 'Door het geweld van zijn verlangen'
31-01-2013 Jabik Veenbaas op Gedichtendag in 'Van Horen Zien'
27-01-2013 THEATER 450 nodigt u uit
27-01-2013 Uitnodiging voor de Buddingh' donateurs
27-01-2013 Buddingh' Genootschap nodigt liefhebbers uit
16-12-2012 Staalkaart van de Dordtse Poëzie
14-12-2012 PARTYPOTAMUS & CO van Jehanne Hulsman
13-12-2012 Op Koers van Kees Klok ten doop gehouden
13-12-2012 Theatervoorstelling De Ees en de Ozzel
27-11-2012 Rondom Hermans
25-11-2012 THEATER 450 nodigt u uit
23-11-2012 Première film Drechtsteden
07-11-2012 Lezing Joke en Marieke van Leeuwen
24-10-2012 Nelleke Noordervliet en Peter Buwalda in Dordrecht
21-10-2012 THEATER 450 nodigt u uit
12-10-2012 DE STAD LEZING 2012
10-10-2012 DANS LA MAISON van Fran├žois Ozon in de bioscoop!
03-10-2012 Lezerskrant Academica Literatuurprijs 2012
29-09-2012 Niemands Meisje
25-09-2012 Nelleke Noordervliet schrijft Boekenweekessay 2013
20-09-2012 Literatuurcolleges leesverdieping seizoen 2012-2013
13-09-2012 17e Editie Academica Literatuurprijs
06-09-2012 Gedichtenwedstrijd 'Lichaam en Geest'
06-09-2012 Moddervogels
05-09-2012 Voorleesmarathon
05-09-2012 Video Voorleesmarathon
01-09-2012 Workshop Schrijftherapie
01-09-2012 Eerste namen Manuscripta bekend
15-08-2012 Kastjes kijken met Kees Buddingh'
01-07-2012 Ontmoet de genomineerden voor de Academica Literatuurprijs 2012
01-07-2012 De 17e Dordtse Boekenmarkt van 10.00 - 17.30 uur
01-07-2012 Spiksplinter in de Kunstkerk
01-07-2012 Foto's genomineerden tijdens interview in de Kunstkerk
19-06-2012 Claudia de Breij schrijft Lofrede op De donkere kamer van Damokles
15-06-2012 Aanbod voor een boekenpakket
08-06-2012 Literatuur Live met Peter Buwalda gaat niet door
19-05-2012 Bobby Kinghe presenteert Laat ons juichen!
06-05-2012 Foto's van de Dag van de Poëzie 2012
29-04-2012 Marieke van Leeuwen & Nick McGuire
26-04-2012 Met korting naar cabaretier Kasper van Kooten
19-04-2012 Winnaars Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs
28-03-2012 Interview DordtLiterair in Stem van Dordt 28-03-2012
20-03-2012 Robert Vuijsje in Pictura
20-03-2012 Jongeren kiezen genomineerden Prijs van de Jonge Jury 2012
18-03-2012 THEATER 450 nodigt u uit
14-03-2012 Start Boekenweek 2012
10-03-2012 Toneelversie van 'Het diner' in Schouwburg Kunstmin
26-02-2012 De Fuga
26-01-2012 Gedichtendag Dordrecht 2012: Peter Swanborn
16-01-2012 Buddingh' Bulletin 9 - januari 2012
02-01-2012 Nominaties Academica Literatuurprijs 2012
01-08-2011 Literatuurcolleges leesverdieping seizoen 2011-2012