dordt skyline

DordtLiterair

Activiteiten

DordtLiterair stelt zich ten doel binnen de stad Dordrecht de cultuur van taal en letteren en kennisverwerving daarvan te stimuleren en te ontwikkelen. Om dit doel te bereiken tracht zij op dit terrein activiteiten te ontwikkelen, zowel gericht op de Dordtse bevolking als de in taal en letteren geïnteresseerden van buiten Dordrecht. Het gaat hierbij om activiteiten die verdiepend, maar ook verstrooiend en publiekgericht zijn. DordtLiterair probeert aan te sluiten bij landelijke acties en evenementen op literair terrein en streeft zoveel mogelijk wisselende samenwerkingsverbanden met andere (literaire) culturele instellingen na.

Van Perspektief naar DordtLiterair

Op het literaire genootschap Diversa sed Una en de Openbare Bibliotheek na was Stichting Perspektief de oudste van de literaire organisaties van Dordrecht. De stichting is door de jaren heen een constante factor in het cultuurbeleid van de gemeente Dordrecht geweest. In de jaren van haar bestaan heeft zij een grote diversiteit aan activiteiten van culturele aard ontwikkeld, waarbij uiteindelijk het accent op taal, letteren en de kennis daarvan viel. Medio 2011 is besloten om Stichting Perspektief en stichting DordtLiterair samen te voegen tot de nieuwe stichting DordtLiterair.
logo dordt literair